Creditmix LV

Lietošana

Vietnes www.creditmix.lv (turpmāk tekstā - Vietne) īpašnieks un administrators ir "creditmix.lv" (turpmāk - Īpašnieks). Īpašnieks patur tiesības saturiski un vizuāli papildināt vai mainīt Vietnē esošo informāciju un noteikumus. Īpašniekam pastāv tiesības jebkurā laikā ierobežot bezmaksas piekļuvi Vietnei.

Apmeklētājs – persona, kas apmeklē vietni (www.creditmix.lv).

Apmeklējot Vietni, apmeklētājs piekrīt visiem Vietnes nosacījumiem. Tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt.

Lūdzam pārtraukt lietot vietni, ja nepiekrītat noteikumiem un to saturam vai interneta saitei(-ēm)m. Pretenzijas, kas attiecas uz Vietnes saturu vai tā darbību tiek izskatītas balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Informācijai, kas ir ievietota Vietnē, ir tikai informatīva nozīme. Creditmix.lv neizsniedz aizdevumus un neregulē to izsniegšanas nosacījumus.

Vietnē sniegtā informācija par citu uzņēmumu piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem ir vispārīga. Konkrētas atbildes uz Apmeklētāja jautājumiem (piemēram, aizdevumu līgumu nosacījumiem, maksājumu grafikiem, maksājumu kavējumiem, u.c.), kuri radušies apmeklējot Vietni, ir pieejamas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājaslapā.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Apmeklētāja pieļautajām kļūdām un neesam atbildīgi par Vietnē esošās informācijas atbilstību katram Apmeklētājam.

Izpaustajai informācijai ir informatīvs raksturs, un Īpašnieks nav atbildīgs par lēmumiem vai veiktajām darbībām saistībā ar Vietnes apmeklētājiem, kas pieņemtas pēc Vietnes apmeklējuma, un par Vietnē ievietotās informācijas un ieteikumu apjomu.

Vietnē sniegtā informācija nāk no uzticamiem avotiem un var arī netikt individuāli / atsevišķi pārbaudīta.

Vietnē norādītās izmaksas ir norādītas informatīvos nolūkos, ja vien Vietnē nav sniegta cita informācija. Pirms kāda līguma parakstīšanas, aicinām detalizēti iepazīties ar konkrētā aizdevuma nosacījumiem.

Īpašniekam ir atļauja Vietnē ievietot saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pieder vai kontrolē citas fiziskas un/vai juridiskas personas, uz kuru pamata Vietnē var būt ārējās saites, kas informē par trešo personu piedāvātajiem pakalpojumiem. Īpašnieks nav atbildīgs par trešo pušu piedāvājumu saturu, tostarp to piedāvāto produktu un pakalpojumu saturu, un nepārbauda tos. Vietne nav atbildīga par citu vietņu pieejamību un drošību. Jums jāapzinās, ka citu vietņu lietošanas nosacījumi un satura informācija, var atšķirties no Vietnes noteikumiem.

Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem, netiešiem vai nejaušiem), kas izriet no Vietnes lietošanas, un nekādā veidā nav atbildīgs par informācijas pieejamību par Vietni tīklā.

Vietnē pieejamā informācija ir iekļauta pieteikuma veidlapā un netiek izpausta trešajām personām.

Vietnē esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Vietnē esošie logotipi, preču zīmes u.c. ir ar autortiesībām aizsargāti materiāli, uz kuriem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti. Ar autortiesībām aizsargātais materiāls ir Īpašnieka vai citas fiziskas/juridiskas personas privātīpašums.

Izņemot "www.creditmix.lv", nevienam citam nav tiesību apstrādāt vai mainīt informāciju šajā vietnē. Jebkura informācijas publicēšana no Vietnes vai tās citāda izmantošana ir aizliegta bez iepriekšējas "www.creditmix.lv" piekrišanas.

Autortiesību pārkāpuma gadījumā, nosacījumu neievērošanas gadījumā un atkarībā no pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs tiek saukts pie Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.

Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas ietekmētu Vietnes sistēmas drošību, stabilitāti un darbības ātrumu.

Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus Vietnes lietošanas noteikumus, kas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Vietnē. Vietnes izmantošana, tostarp jebkāda informācija, kas publicēta pēc izmaiņām, nozīmē jūsu piekrišanu visiem lietošanas noteikumiem.

Instalējiet lietojumprogrammu